sid 1(7)

Om äldreboendet

Vad heter äldreboendet och i vilken kommun ligger det?

1) Vad heter äldreboendet?  *

 

2) Var ligger äldreboendet?  *

 
* - frågan måste besvaras