Äldrekollen - kvalitetsgranskning av äldreboenden

Hur är kvaliteten på ert äldreboende. Undersökningen tar sin utgångspunkt i vad vi upplever med våra sinnen.
Det tar ca fem minuter att fylla i svaren.

Vill du veta mer om oss:
www.Sofrosyne.se
www.Vårdpraktikan.se

Vårt motto Bättre vård - varje dag